Tilausehdot

Tilaus astuu voimaan maksettuasi tilauksen. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot sekä palveluiden hinnat. Tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksesta ilmenee tilattu palvelu sekä hinta.

Tilauksessa on 14 vuorokauden peruutusoikeus ostopäivästä. Peruutusoikeus edellyttää, että tilaaja ei ole kirjautunut millekään Nordic Design Academyn verkkokurssin osioon. Mikäli tilaaja kirjautuu sisälle johonkin osioon, peruuttamisoikeutta ei enää ole.


Käyttöehdot

1. Ehdot

Käyttämällä Nordic Design Academyn verkkokoulutusta olet sitoutunut noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Samalla ilmaiset hyväksyväsi, että olet vastuussa Nordic Design Academyyn sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä sivustoa. Tämän kurssin materiaaleja suojataan sovellettavilla tekijänoikeus- ja tavaramerkkioikeuksilla.

2. Käyttöoikeus

Kurssille osallistuvalle myönnetään väliaikaisesti oikeus ladata mitä tahansa ladattavia materiaaleja koulutuksen verkkosivuilta henkilökohtaista, ei-kaupallista katselua varten. Tämä käyttöoikeus on käyttölisenssi, joka ei sisällä seuraavia oikeuksia :

a. materiaalien muokkaaminen tai kopioiminen

b. materiaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai julkiseen näyttämiseen (kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa)

c. verkkokurssin sisältämän ohjelmiston purkaminen tai muokkaaminen

d. sisällön tekijänoikeus- tai muiden merkintöjen poistaminen materiaalista

e. materiaalien siirtäminen tai luovuttaminen toiselle henkilölle tai niiden siirtäminen toiselle palvelimelle

Tämä käyttöoikeus päättyy automaattisesti, jos käyttäjä rikkoo jotakin näistä rajoituksista. Nordic Design Academyllä on oikeus päättää käyttöoikeus näiden perusteiden nojalla koska tahansa. Käyttö- tai katseluoikeuden päättyessä käyttäjän on tuhottava kaikki hänen lataamansa ja hallussapitämänsä sähköinen ja tulostetussa muodossa oleva materiaali.


3. Vastuunvapautus

Verkkosivuillamme olevat materiaalit toimitetaan "sellaisenaan". Nordic Design Academy ei anna materiaalille minkäänlaisia takuita, ja täten kieltää kaikki muut takuut, myös rajoituksettomat ja epäsuorat takuut. Samoin kielletään kauppatavaraa, materiaalin tarkoituksenmukaisuutta ja teollisia tai tekijänoikeuksia koskevat ehdot ja muut oikeuksia loukkaavat ehdot. Nordic Design Academy ei myöskään anna takuita tai takaa luotettavuutta koskien sen verkkosivuilla olevien materiaalien oikeellisuutta, käytön todennäköisiä tuloksia tai luotettavuutta, tai muutoinkaan takaa koulutukseen liittyviä materiaaleja tai mitä tahansa sivustoon linkitettyjä sivustoja.


4. Rajoitukset

Nordic Design Academy ei missään tilanteessa ole vastuussa vahingoista (sisältäen rajoituksettomasti dataa tai liikevoittoja koskevat vahingot tai liiketoimintaan kohdistuvat häiriöt), jotka aiheutuvat verkkokourssin käytöstä tai siitä, että sen käyttäminen ei onnistu; tämä lauseke pätee, vaikka vastuuhenkilöstöä olisi huomautettu suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta.


5. Tarkistukset ja virheet

Tämän koulutuksen sisältämät materiaalit voivat sisältää virheitä, jotka koskevat teknisiä tietoja, kirjoituksen ulkoasua tai kuvamateriaalia. Nordic Design Adacemy ei myönnä takuita siitä, että sen verkkosivuilla oleva materiaali on virheetöntä, täydellistä tai ajantasaista. Nordic Design Academy pidättää itsellään oikeuden muuttaa mitä tahansa sivustolla esitettyä materiaalia milloin tahansa ilman erillistä huomautusta. Nordic Design Academy ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaalia ajantasaiseksi.

6. Linkit

Nordic Design Academy ei ole tarkistanut kaikkia linkkejä verkkosivuillaan, eikä ole vastuussa näiden linkkien sisällöstä. Linkin sisällyttäminen materiaaliin ei merkitse sitä, että linkitetty sivusto on kouluttajan tarkistama ja hyväksymä. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.


7. Sivuston käyttöehtojen muutokset

Nordic Design Academy voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että sinua sitovat kunakin ajankohtana voimassaolevat käyttöehdot.

8. Sovellettava lainsäädäntö

Kaikkiin tätä verkkokurssia koskeviin vaatimuksiin sovelletaan ensisijaisesti Nordic Design Academyn kotivaltion (Suomen) lainsäädäntöä.Order policy

The order is valid after you have placed and paid your order. By placing an order you accept these terms of delivery and the prices of the services. An order confirmation will be sent by email to the email address given at the time of ordering. The order confirmation shows the ordered service and the price.

The order has a 14-day cancellation right. Your right to cancel an order starts the moment you place your order. The right of cancellation requires that the subscriber has not signed up for any of the Nordic Design Academy's online training courses or short courses. If the subscriber enters a course or a short course, the right of withdrawal is no longer available.


Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.


2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

a. modify or copy the materials;

b. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);

c. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;

d. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or

e. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.


3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.


5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.